r

Proces inwestycyjno-budowlany

Proces inwestycyjno-budowlany wiąże się z wieloma wyzwaniami prawnymi, technicznymi oraz administracyjnymi. Aby zapewnić jego prawidłowy przebieg i zabezpieczenie interesów wszystkich stron, Kancelaria PROKOLEX oferuje kompleksowe wsparcie prawne w zakresie realizacji projektów budowlanych, od fazy koncepcyjnej aż po odbiór końcowy.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Doradztwo prawne na etapie planowania:
  • Analiza i przygotowanie dokumentacji prawnej niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji,
  • Pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych,
  • Konsultacje w zakresie przepisów planowania przestrzennego.
 2. Wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu umów:
  • Opracowywanie i negocjowanie umów z wykonawcami, dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi przy projekcie,
  • Doradztwo w zakresie umów najmu, dzierżawy oraz zakupu nieruchomości.
 3. Reprezentacja w sporach budowlanych:
  • Reprezentacja w sporach wynikających z realizacji inwestycji budowlanych,
  • Obrona praw klienta w postępowaniach sądowych i arbitrażowych,
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z wadami konstrukcyjnymi, opóźnieniami w realizacji oraz roszczeniami finansowymi.
 4. Pomoc w procedurach administracyjnych:
  • Wsparcie w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę, użytkowanie oraz innych niezbędnych zezwoleń,
  • Doradztwo w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.
 5. Doradztwo finansowe i zarządzanie ryzykiem:
  • Analiza finansowa projektów inwestycyjnych,
  • Doradztwo w zakresie zabezpieczenia finansowego inwestycji,
  • Wsparcie w procesie finansowania projektów budowlanych.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię PROKOLEX?

 • Doświadczenie w branży budowlanej: Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej projektów budowlanych różnej skali, od małych inwestycji po duże przedsięwzięcia infrastrukturalne.
 • Zintegrowane podejście: Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne obejmujące wszystkie aspekty prawne, techniczne i biznesowe związane z procesem inwestycyjno-budowlanym.
 • Skuteczność i rzetelność: Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują skuteczną ochronę interesów klientów oraz minimalizację ryzyka prawno-finansowego.

Kontakt:

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, aby umówić się na konsultację i omówić, jak możemy wspierać Państwa projekt inwestycyjno-budowlany.