t

RODO

Ochrona informacji osobistych stała się kluczowym elementem działalności każdej organizacji. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadza szereg wymogów, które organizacje muszą spełniać, aby prawidłowo zarządzać danymi osobowymi i unikać ryzyka prawnego. Kancelaria PROKOLEX oferuje kompleksowe usługi doradcze i prawne w zakresie wdrażania i stosowania przepisów RODO.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Audyt i ocena zgodności z RODO:
  • Przeprowadzenie szczegółowego audytu praktyk przetwarzania danych osobowych w organizacji,
  • Ocena zgodności procesów i systemów z wymogami RODO,
  • Identyfikacja potencjalnych luk i zalecenie działań naprawczych.
 2. Wdrażanie strategii ochrony danych:
  • Pomoc w implementacji odpowiednich procedur i polityk ochrony danych,
  • Doradztwo w zakresie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
  • Wsparcie przy wdrażaniu systemów zarządzania danymi osobowymi.
 3. Szkolenia i edukacja:
  • Organizacja warsztatów i szkoleń dla pracowników na temat zasad ochrony danych osobowych,
  • Edukacja zarządu i osób odpowiedzialnych za dane osobowe w zakresie obowiązków wynikających z RODO.
 4. Obsługa Inspektora Ochrony Danych:
  • Wsparcie lub pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD),
  • Doradztwo w zakresie obowiązków i odpowiedzialności IOD,
  • Reprezentacja firmy w kontaktach z organami nadzorczymi.
 5. Reprezentacja prawna i pomoc w przypadku naruszeń danych:
  • Doradztwo prawne w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
  • Reprezentacja przed organami nadzorczymi i sądami,
  • Pomoc w zarządzaniu kryzysowym związanym z naruszeniem danych.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię PROKOLEX?

 • Doświadczenie i specjalizacja: Nasz zespół składa się z ekspertów w dziedzinie ochrony danych osobowych, którzy posiadają głębokie zrozumienie przepisów RODO oraz doświadczenie w ich stosowaniu w różnych sektorach.
 • Kompleksowe podejście: Oferujemy pełen zakres usług od audytu, przez wdrożenie, po stałą obsługę i doradztwo, co pozwala naszym klientom na spokojne prowadzenie działalności.
 • Personalizacja usług: Rozumiemy, że każda organizacja jest unikalna. Nasze rozwiązania są dostosowane do specyfiki i potrzeb każdego klienta, co gwarantuje optymalną ochronę danych osobowych.

Kontakt:

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, aby umówić się na konsultację i omówić, jak możemy pomóc Państwu w realizacji obowiązków wynikających z RODO.