Biografia

Krzysztof Petrykiewicz to wykwalifikowany specjalista ds. zamówień publicznych, który z pasją i profesjonalizmem wspiera klientów Kancelarii w procesach przetargowych. Jego dogłębna znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz doświadczenie w praktycznym zastosowaniu tych przepisów sprawiają, że jest niezastąpionym doradcą zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców.

Kontakt
Specjalizacja
  • Prawo zamówień publicznych
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych
  • Analiza ofert i dokumentacji przetargowej
  • Doradztwo prawne dla wykonawców i zamawiających
  • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • Audyty i szkolenia z zakresu zamówień publicznych